Vanesa Plejs

 

ZAŠTO JE KONCEPTUALIZAM BOLJI OD FLARFA

 

1. Konceptualizam pita šta je poezija?
1.  Flarf kaže: to ti kažeš!

2. Flarf nikada nije ni o čemu drugom osim o samoj poeziji.
2. Konceptualizam je alegorijski. On je o stvarima drugim od same poezije.

3. Flarf je dvorska luda. Kao takav, on je i dalje član dvora.
3. Konceptualizam traži lakrdiju, ali nije kraljev pas.

4. Flarf je sastav.
4. Konceptualizam je sastavljen.

5. Konceptualizam angažuje različite tehnike koje prave kompromise i komplikuju pitanje viška teksta, nečitljivosti, ekstra-tekstualne naracije, potrebe i ljubavi prema kategorijama i akategorijalnom, lažnog i obožavanog jaza između prakse i drugih praksi, dodavanja i oduzimanja, teorije i stvari sa dve vrste zuba.
5. Flarf je poni koji zna jedan trik i koji misli da je jednorog neka druga vrsta konja.

6. Flarf je seksualna represija nad otvorenom školjkom. On se kikoće na dildoe.
6. Konceptualizam je seksi. Penis je vibrator.

7. Flarf još uvek voli poeziju.
7. Konceptualizam voli poeziju dovoljno da je reši njene bede.

8. Flarf želi da bude duhovit.
8. Konceptualizam želi.

9. Flarf održava superioran stav prema svetu -u celini. Nasumično.
9. Legitimno.

10. Flarf ima jedan odgovor na svaki problem. To uključuje spin ili šemu tumačenja, to jest, socijalnu konstrukciju društvenih fenomena, onako kako ga favorizuju tvorci reklama i političari. Dakle, njegovi filozofski temelji leže pre svega u platonskoj premisi o jedinstvenom etičkom i estetskom polju, u smislu da predstavljeni okvir mora sadržati više ili manje stabilne odnose prema  krupnijem sistemu verovanja, koji je podjednako stabilan, po mogućstvu centralizovan, kako bi okvir funkcionisao i kao relevantan za empirijski realitet njegovih potencijalnih učesnika i za narativnu tačnost samog rama. Kognitivno, efekat okvira podrazumeva amigdalu, i na taj način flarf igra na terenu emocionalnog. Emocionalni teren, moglo bi se primetiti, histerije.
10. Konceptualizam nema odgovora, ali je, umesto toga, upitan. Kroz primenu višestrukih strategija koje služe da destabilizuju tekst (postojeći ili napravljen) preko rekadriranih ponavljanja i multiplikovanih lokacija u retoričkom raspoređivanju, konceptualizam je neo-kantovski, epistemološki zabrinut zbivajućim predmetom i instancijacijom radikalnog zla, drugim rečima afirmativnom voljom ka zlu, koja se manifestuje u samoj volji. Drugim rečima, instancijacijom onoga što je svesno kontra-tekstualno u smislu da sve ono što je tekst stvorio, stvara i kontekstualni smisao, izvodeći nematerijalno svake materijalnosti poezije. Kontra-tekst koji je novi kon-tekst, kon-, kao što sam istakla na drugim mestima, u smislu da sam bila pička. Konceptualizam je, kako termin i ukazuje, pre svega kortikalni angažman.

11. Flarf je Frojdova luda kuća: id koji podešava superego.
11. Konceptualizam je Lakan u ogledalu, diskurs roba.

12. Flarf je frojdovski u smislu pogona na način virtuelne skitnje. Kao takav, on mora biti bez zadovoljstva. Le donné
12. Konceptualizam je lakanovski u smislu želje na način zakona na način malog objekta a1. Kao takvog. La donne

13. Flarf igra rođaka koji se razmeće, on govori ljudima ok, ljudskim glasom, on je prvi koji će predložiti ispijanje piva na cevčice u obliku sisa i šećernih žele krateža, on želi da ostane do kasno i da se kurva kurva kurva, možda će krvariti, ali ništa neće biti isflekano trajno, on surfuje i udara u obalu, a da se ne skida sa talasa, pevuši Lui-Lui i zvižduće, on bi hteo da vam se dopadne, stvarno?, hteo bi da bude neka vrsta Dade, ali nije tako jebeno očajan, želi da igra opasno, ali uglavnom samo povaljuje pornićarke.
13. Flarf igra rođaka koji se razmeće, on govori ljudima ok, ljudskim glasom, on je prvi koji će predložiti ispijanje piva na cevčice u obliku sisa i šećernih žele krateža, on želi da ostane do kasno i da se kurva kurva kurva, možda će krvariti, ali ništa neće biti isflekano trajno, on surfuje i udara u obalu, a da se ne skida sa talasa, pevuši Lui-Lui i zvižduće, on bi hteo da vam se dopadne, stvarno?, hteo bi da bude neka vrsta Dade, ali nije tako jebeno očajan, želi da igra opasno ali uglavnom samo povaljuje pornićarke.

14. Flarf je stil, model kao à la, kao sir isečen na vrhu pite. Oni koji pišu flarf, pišu flarf ili da upotrebim njihovu terminologiju, oni pišu „flarf“ poeziju, da bi se to razlikovalo od obične poezije. Flarf poezija koristi svaku priliku. Kao i babuni koji kopuliraju u kavezima u zološkom vrtu, flarf se jebe unutar staklenih zidova, to je šou u kojem se mora utišavati publika, izvodi se posramljenima (možda) ili zbunjenima (može biti) ili privremeno zabavljenim (verovatno), on je na neki način prirodan, ali priroda nije u njemu. U tom smislu, flarf je vazdušno jastuče za lažni prdež u svetu nove i stare lirike.
14. Tako posmatrano, konceptualizam je prdež.

15. Ron Silimen voli flarf.
15. Ron Silimen ne voli konceptualizam.

16. Flarf uspeva u onome što je njegov naum, da uspravi i vređa, da igra sve do kraja. Najbolji flarf je virtuozan.
16. Najbolji konceptualizam je neuspeh.

17. Flarf liči na poeziju.
17. Poezija liči na konceptualizam.

1 Psihoanalitički pojam Žaka Lakana koji predstavlja Frojdovski „predmet“ ali kroz Lakanova istraživanja drugog, gde je a inicijal od autre, drugi na francuskom. (prim.prev.)


sa engleskog preveo Vladimir Stojnić

Vanesa Plejs (Vanessa Place) je američka spisateljica i advokatica, i ko-urednica izdavačke kuće Les Figues Press. Rođena je 1968. godine. Autorka je poeme koja se sastoji iz jedne rečenice duge 50.000 reči, pod nazivom Dies: A Sentence (2005), kao i post-konceptualnog epa La Medusa (2008). Objavila je ne-fikcionalnu knjigu The Guilt Project: Rape and Morality. Stalna je saradnica časopisa X-TRA Contemporary Art Quarterly. Zajedno sa vizuelnom umetnicom Stefani Tejlor, autorka je filma Murderous Squaredance at the Spiral Jetty.