e. e. kamingz

 

PREDGOVOR1

 

Pod pretpostavkom da je moja tehnika pisanja ili komplikovana ili originalna ili oboje, izdavači su me učtivo zamolili da napišem uvod ovoj knjizi.

U najmanju ruku moja teorija tehnike je, ako je uopšte imam, daleko od toga da bude originalna, a nije ni komplikovana. Mogu da je izrazim u dvanaest reči citiranjem Večnog Pitanja i Besmrtnog Odgovora burleske: „Da li biste udarili ženu sa detetom?  – Ne, udario bih je ciglom.“ Poput komedijaša burleske, i ja izuzetno volim tu preciznost koja stvara pokret.

Ako je pesnik iko, on je onaj kome su stvorene stvari veoma malo važne – jer je opsednut Stvaranjem. Poput drugih opsesija, i ova opsednutost ima svoje mane; na primer, moje jedino interesovanje vezano za novac je u tome – kako bih ga mogao stvoriti. Na svu sreću, radije bih stvorio skoro bilo šta drugo, uključujući lokomotive i ruže, jer se sa ružama i lokomotivama (da ne spominjem akrobate Proleće struju Kouni Ajland Dan nezavisnosti mišije oči i Nijagarine vodopade) moje „pesme“ takmiče.

One se takođe takmiče međusobno, i sa slonovima, i sa El Grekom.

Neminovna zaokupljenost rečju daje pesniku jednu dragocenu prednost: dok nestvaraoci moraju da se zadovolje nepobitnom činjenicom da je dva puta dva četiri, on uživa u čisto neodoljivoj istini (koja se može naći, u kraticu kostimirana, na naslovnoj strani ove zbirke).

 

sa engleskog preveo Aleksandar Obradović


1 Ovo je predgovor prvog izdanja zbirke pesama is 5 (1926).

tekst je preuzet iz dvojezične knjige E.E. Cummings, Selected poems/Odabrane pesme, preveo i priredio Aleksandar Obradović, R.Obradović, Beograd, 2011.