e. e. kamingz


izabrane pesme

 

IV

uvaži O
ženo ovo
moje telo.
jer je ono

ležalo
praznih ruku
na vrtoglavim brdima
i sanjalo te,

potvrdi ove
odlučne nezasite
oči
koje su spazile

nemi noćni karneval
sliku
tmine
s meteorima

strujanje igrivih
besmrtnih šaka
prasak
lebdećih zvezda

(u vremenu koje tek dolazi
setićeš se ovih noćnih divnih
zanosa            polako,
u prepunjenom

srcu brze
cvetnoužasne
uspomene
će

se dići, polako
se vratiti na
                   crvene odabrane usne

 

nesamerljive vizije)


LA GUERRE

I

Čovečanstvo volim te
jer bi pre ocrnilo čizme
uspeha nego ispitivalo čija duša visi
sa lanca džepnog sata što bi bilo sramno za obe

strane i zato što
bez odstupanja aplaudiraš svim
pesmama koje sadrže reč otadžbina
i majka kada se pevaju kod starog hauarda

Čovečanstvo volim te jer
kad je teško podilaziš
inteligenciji da kupi piće a kada si
puno love ponos te drži

dalje od zalagaonica i
zato što neprestano izvršavaš
neugodne stvari a
posebno u sopstvenom domu

Čovečanstvo volim te  jer
neprestano stavljaš tajnu
života u pantalone i zaboravljaš
da je tu i sedaš

na nju
i zato što
zauvek pišeš pesme u krilima
smrti Čovečanstvo
mrzim te


IMPRESIJE

I

Damo Tišine
iz ljupkog kaveza
tvog tela
uzletela je
               kroz plahu
noć
jedna
brza ptica

(nežno nad
zadivljujućim likom noći
tvoj
glas
       raspršivši namirisana
krila
odjednom ispraća
stopalima
okomitim od sunca

žestoku lepotu zore)

nebo srebrni
nesklad ispravnim
prstima aprila
pretvorilo se

                 u
neuređene proste dragulje

 

sada kao moljac uz spoticanje

zalepršaju i lupaju krilima po
travi koja se sudara s drvećem i
kućama i konačno,
ciljaju u reku


III

prljave boje njenog poljupca upravo su
prostrujale
                 mojom krvi koja vidi, njeno brbljivo srce

 

zakovalo je neboder koji plače

u meni

     ujedam krhku koprenu oka
(osećam samo srećan drhtaj stomaka
Koji uvećava moju ogromnu strast kao posao

i Y njenih nogu koje nastaje kad se stisnu

nudeći svoj omlet mekane požude)
tačno u šest
                      alarm je napravio

dve dange na njenim obrazima.   Pamet se ukazala u zoru.
ustala je

              zevajući razjapljenim ustima
odteturala se do čaše udarajući o stvari.
umorno je nešto pokupila s poda

Kosa joj je bila raščupana, kašljala je dok je pertle vezivala


VI

pesma kojom je njen stomačić marširao kroz mene kao
vojska.    Od njenih nozdrva do stopala

mirisala je na tišinu.   Uzbuđena kuka

njene zadovoljne noge odvukla je u usamljenu masu
moju podvojenu požudu
                                     njena kosa je bila kao gasni plamen
koji je opasno osetiti.   Razoružano...

                                      puls
njene žestoke lenjosti pokušao je da ponovi
trik sinkope koju ima Evropa

-. Jednog dana sam osetio kako me planina dodiruje tu
gde stojim (možda devet milja udaljen).   Bilo je proleće

umućeno suncem.  slatko u osakaćenom vazduhu
preobilja pupoljaka.    dolina je prosula
svoju golicavu reku u moje oči,
                                       usmrćen
svet uvijao se poput okinute žice.


VIII

njen pažljiv različit pol čije oštre usne češljaju
moj mumlajući stisaksnage (zaljuljan teretom
ljubavi)
iskreno otpozdravlja, uz tajanstveno sleganje ramena
pitajući se Kroz njenu Zaglušenost da li će polako lutati
moja zaglupelOst?

                 njene druge, vlažne, tople

usne gibaju se, preko mog izubijanog osmeha;
podjednako brzo iznad skakutavog standarda

agonije moje groktave oči zaustavljaju skrojen plamen
Njeno biće pri tom odjednom postaje

jedna neprobojna prozirnost.
surove rastuće grudi i sise koje govore
kažnjavaju moj zagrljaj
                                     prebrzo!

                                            svetla ljutnja
žovijalne kose jako uokviruje

lice u obruč namrgođenog zanosa


VII

volim svoje telo kada je s tvojim
telom.    Ono je tad nešto posve novo.
Mišići su bolji i ima više žila.
volim tvoje telo.   volim to što ono čini
volim njegove načine.   volim kad osetim kičmu
tvog tela i njegove kosti, podrhtavajuću
-čvrsto-glatko ću koju ću
iznova i iznova i iznova
ljubiti,   volim da ljubim ovo i ono tvoje,
volim, polako maženje, uzbuđenih dlačica
tvog naelektrisanog krzna, i to-šta-je-to preko
ploti koja se razdvaja....I oči velike ljubavne-mrve,

i verovatno volim ustreptalost

ispod mene tebe tako nove


XL

ti

     prvotuješ ogromnost su-
                                         mraka
bleda
          iznad meko-
će od sna više jedi
(srećno & ko
će tiho pono-ne)

nstvena,

          (stati Oh!Zvezda
Zaštobo
je
   na
stidljiva obmana mala nepobe

diva klima glavom tajno
vi
     to kaoključe
m obrtano disa
                         Nje


XVI

su-
      je-Mrak ptica
pre
-pun ta-
me jede

rastojanje
(o)smeh
(i)vanje samo zvona (dodir)ivanje
?uma

(mesec počinje Tu
)
sada, su planine on sanjaju; novo
.uh  ako

        kada:
&
i
li O ne primet no


XLV

                      ti
                     u zi
                    mu sediš
                  umireš misliš
                 ušuškano iza u
               mrljane čaše um ti je
             pomućen i obgrljen snom (ili po
            nekad isprazno posmatraš kroz ne
          oprana prozorska okna u deliće radnje
         ubistava neprijatnih lica koja prolaze brzi
       nom svog disanja.) „ljudi su smrti koje hoda
      ju u ovo doba“ misleći „konačnost se hrani od
    njih još samo malo otvorenije od uobičajenog tamo
   amo koji energično u žurbi nose zadivljujuću & sponta
  nu & složenu ružnoću sebe samih sa oštrom jednostavnošću
i snažnijom brutalnijom uzaludnošću“ I sediš udobno se
namestivši tupo iza dva ili tri delimično providna okna
 koja uz pomoć nekog trika bez ljubavi razdvajaju
  jedan zaustavljen nepokretan um od sto
    tine prokletih utrkujućih mozgova (u
     paru ili po troje oni užasno brzo
      prolaze i dišu) u zimu ti mi
       sliš umireš polako
        „tok tik“ kao što
          videh drveće(u
           čijim crnim
            telima se
            skriva
            lišće


58

ljubav jeste mesto
& kroz ovo mesto
ljubavi kreću se
(sa sjajem mira)
sva mesta

da jeste svet
& u ovom svetu
da žive
(vešto uvijeni)
svi svetovi


DAN ZAHVALNOSTI (1956)

monstruozni užas guta
ovaj nesvet mene tobom
dok se bog očeva naših očeva klanja
svakom nečemu koje hoda kao da je neko

ali glas-sa-osmehom demokratije
najavljuje noć&dan
„svi siroti ljudi koji žele biti slobodni
samo treba da veruju u s a d“

iznenada se digla mađarska
pustila je jeziv krik
„nikakav ropski neživot neće me ubiti
ja ću umreti slobodna“

tako je jako zapomagala da je termopil
čuo i maraton je čuo
i sva predčovečanska istorija
a konačno i UN

„smiri se mala mađarska
i radi kako ti se kaže
veliki dobar medved je ljut
plašimo se za quo pro quid“

ujka sem sleže svojim lepim
ružičastim ramenima znaš već kako
i on trza svoju liberalnu sisicu
i tepajući kaže „trenutno sam zauzet“

ta-na-na-na-na demokratija
budimo svi zahvalni do groba
i spalimo kip slobode
(jer počinje da smrdi)


55

pri

mećuješ
niko ne želi

manje(da ne ka

žem najmanje)& ja pri
mećuje
m ni

ko ne želi najviše

(da ne
kažem još
blaže mnogo)

može

biti jer
sva

ko

želi više
(&više &
još više)šta smo do

đavola da nismo svi grobari1?


IX

ako voliš moje pesme pusti ih
da uveče hodaju, malo iza tebe

onda će ljudi reći
„Duž ovog puta video sam princezu
koja ide da se nađe sa ljubavnikom(to je bilo
kad je padao mrak) sa visokim neznalicama slugama.


XVIII

Damo, dodirnuću te umom.
Dodirnuti te i dodirnuti dodirnuti
dok mi iznenada
ne uputiš osmeh, stidljivo opsceni

(damo ja ću te
dodirnuti umom.) Dodirnuti
te, to je sve,

ovlaš i ti ćeš potpuno postati
s beskrajnom lakoćom

pesma koju neću napisati.


KIŠA JE ZGODNA ŽIVOTINJA

Odmah nakon toga hvatam voz i u Parizu sam dok ne padne noć, u maju.
Duž reke drveće otpušta tek poneke tihe pramičke, polovične
mirise, koji padaju plutajući kroz vidik ljudi koji se kreću i razgovaraju;
bojažljivo celivajući kape i ramena, zglobove i haljine; koji bez
govora svetle nad smehom ljudi i dece, devojčica i vojnika.
U sumrak ove se besmislene i izuzetne stvari snishodljivo kreću
među ljudima, polako i nepropadljivo.   Ljudima nije žao što su živi.
Ljude nije sramota.   Ljudi se smeju, kreću se radosno i nepovratno
kroz sumrak ka vašaru hleba od đumbira.  Ja sam živ, prolazim tuda takođe
vidikom među kapama i vojnicima, među osmesima i
kravatama, poljupcima i starcima, zglobovima i smehom. Svi se mi zajedno
nepovratno krećemo, krećemo se sporo i veselo. Zamršeno ramena
naša i naše kape bojažljivo dodiruju milioni apsurdnih nagoveštenih
stvari; pramičcima, ženama, smehom, zauvek: dok se
našim umom, lepo vezuju i zatvaraju topli pipci večeri.

 

sa engleskog prevela Ivana Maksić

 

izvornik: E. E. Cummings: Complete Poems 1904 - 1962,
edited by George J. Firmage, Liveright: NY, 1991
.

 

1 Prisutna igra reči more (više) i morticians (grobari), (prim. prev).