PREVEDENA POEZIJA

POEZIJA

O POEZIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvodna reč

            Pred čitaocima je drugi broj Agona, internet časopisa posvećenog savremenoj poeziji. Da li je u slučaju književne periodike moguće napraviti analogiju sa toliko citiranom floskulom da se piscem postaje objavljivanjem druge knjige? I pored toga što je ovakva analogija neprecizna i nezahvalna kada je o časopisima reč, ona može biti  poželjna u smislu poređenja prva dva broja Agona. U tom smislu treba istaći da nastavljamo prezentovanje kvalitetne poezije, i to u ponekad nepreglednom prostranstvu interneta. U susretu sa slobodama koje nudi cyberspace, barem kada je o književnosti reč, kriju se zamke proliferacije i neselektivnog pristupa u objavljivanju, što sve skupa vodi stvaranju sredine prezasićenosti u kojoj je vrednost sve teže uočljiva. Jedan od osnovnih ciljeva Agona je upravo izbegavanje ovih i sličnih zamki koje donosi specifičnost interneta kao medija i prostora za objavljivanje. Broj koji je pred vama svedoči o zauzimanju nedvosmislenog i profilisanog uredničkog stava, koji je vidljiv kroz princip selekcije materijala i kroz svesno zastupanje određenih poetičkih modela.
            U rubrici prevedena poezija objavljujemo ciklus pesama Bazaltna svita, francuskog pesnika Žaka Dipena. Drugi deo ove rubrike posvećen je poljskom pesniku Stanislavu Baranjčaku. Ovaj autor je zastupljen sa pesmama koje ranije nisu objavljivane u domaćoj periodici, a našle su svoje mesto u knjizi izabranih pesama Audio i video, koju je paralelno sa pripremom ovog broja Agona objavila izdavačka kuća Agora.
            Okosnicu naredne rubrike poezija čine pesme kultnog hrvatskog neoavangardiste Slavka Jendrička, kao i poezija autora srednje generacije, koji stvara na bogatom nasleđu signalizma, Viktora Radonjića. U drugom delu rubrike, sa po nekoliko uspelih poetskih momenata zastupljeni su pesnici mlađe generacije Maja Klarić iz Šibenika i Siniša Stojanović Sinister iz Beograda. Dok stihovi Maje Klarić nude osveženje u vidu nepretenciozne putopisne poezije, u Stojanovićevim pesmama dominiraju ekspresivna retorika, ironija, digresivnost i na momente angažovanost.
            S obzirom na ekskluzivnost i književno-istorijski značaj koji ima, posebno bih, kao urednik, istakao rubriku o poeziji. U ovoj rubrici objavljujemo temat posvećen pismima iz Prvog svetskog rata francuskog dendija Žaka Vašea koji je izvršio jedan od presudnih uticaja kako na poetiku francuskog, tako i srpskog nadrealizma. Izbor njegovih pisama, kao i dva predgovora Andrea Bretona po prvi put su, ekskluzivno za Agon, prevedeni na srpski jezik. Pored samih pisama, čitaoci su u prilici da pročitaju uvodni tekst priređivača temata, kao i da se upoznaju sa likovnim radovima Žaka Vašea. U ime uredništva, koristim ovu uvodnu reč i da se zahvalim priređivaču temata Biljani Andonovskoj i prevodiocu Danki Kuželj jer bez njihovog angažmana ovaj temat, nezaobilazan za ljubitelje i proučavaoce nadrealizma, ne bi ni nastao u ovakvom obliku.

Vladimir Stojnić