TEMAT:
POSTMODERNA AMERIČKA POEZIJA

      Vladimir Stojnić – Uvod

I     ROBERT DANKAN – Ekvilibracije                                    VI    AMIRI BARAKA– Kako zvučiš?
II    DENIZ LEVERTOV  – Beleške o organskoj formi             VII   LIN HEDŽINIEN – Odbacivanje zatvorenosti
III   FRENK O'HARA – Perosnizam: Manifest                         VIII  BRUS ENDRJUZ – Poezija kao objašnjenje, poezija kao praksa
IV   ALEN GINZBERG – Beleške uz Urlik i druge pesme        IX   VIKTOR HERNANDEZ KRUZ – Planine na severu: Hispano pisanje u SAD
V    ROBERT KRILI – Označiti

 
ARHIVA