Enes Halilović

 

Nova Gvineja

 

jezik

Narod Talumbi ima jezik
koji se upravo zove
talumbi.

Oni znaju da ubiju za jednu uvredu,
za jednu reč.
Dakle, kod njih jedan čovek vredi kao reč.

Kada prebroje glave,

Talumbi vide da imaju više reči nego ljudi.

Oni znaju da jezik vredi više nego narod.


british аmerican tobacco

Talumbi nemaju u jeziku reč bolest
a po ceo dan i celog života puše divlji duvan.

Teško njima ako ga pripitome.


voda

Talumbi pričaju san onome koga sniju.

U neka jutra, gledao sam,
prepričavaju snove ženama i deci,
čak cveću i drveću, reci ili oblaku.

Jedan među njima sanjao je kako mu ljubim ženu
i reče mi to.

U znak izvinjenja ponudih mu ogledalo,
a on se čudi:
Šta će mi ovo? Ne mogu piti odavde!


lovci

Ah, kakvi su lovci ti Talumbi,

u jeziku njihovom
reč korak
nastala je od reči tišina.


rečnik

Svi glagoli njihovog jezika
statični su i ne menjaju ih perfekat, prezent ili futur.

Jedino reč umirati ima nastavak – duži od osnove.

Šta će im reč vilica?
To je šuma zuba.

Vagina je šuma bez zuba.

A sve važne reči tako su nedužne, kao igre.
Reč rat prevodimo kao decanje ili gađanje decom.
Reč mir kao majkanje ili gađanje majki.

februar 2009.

 

Enes Halilović je pripovedač, pesnik, dramski pisac, novinar, ekonomista i pravnik. Rođen je 1977. godine u Novom Pazaru. Osnovao je novinsku agenciju Sanapress, književni časopis Sent i internet časopis za književni intervju Eckermann. Objavio je zbirke poezije Srednje  slovo (1995), Bludni parip (2000) i Listovi na vodi (2007), zbirke priča Potomci odbijenih  prosaca (2004) i Kapilarne pojave (2006) i drame In vivo (2004) i Kemet (2010). Prevođen je na engleski, nemački, španski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski i makedonski jezik.