Konkurs za objavljivanje u časopisu Agon je stalno otvoren.

Zainteresovani pesnici, prevodioci poezije i autori teoretskih radova o poeziji (eseja, prikaza aktuelnih knjiga i drugih sličnih tekstova) svoje priloge mogu slati na e-mail adrese:

agoncasopis@gmail.com

urednistvo@agoncasopis.com

Redakcija će u obzir za objavljivanje uzimati isključivo radove koji ranije nisu objavljivani, ni u elektronskom, ni u štampanom obliku.

Redakcija će u obzir za objavljivanje uzimati isključivo priloge koji su praćeni kratkom autobiografskom beleškom.

Preporuka redakcije je da zainteresovani pesnici ne šalju manje od 5, niti više od 30 svojih pesama.

Napominjemo da je Agon isključivo elektronski časopis, da je neprofitabilan, i da stoga redakcija ne isplaćuje autorske honorare.