ŽAK VAŠE ––– PISMA IZ RATA

 

temat priredila Biljana Andonovska
prevod sa francuskog Danka Kuželj

 

Biljana Andonovska

UVOD. 2009.

 

 

 

1713

Vaše se ubio, dadaizam je postao nadrealizam.
MR

 

            Za Žaka Vašea (Jacques Vaché, Lorijan 1895 – Nant 1919) moglo bi se, rečima Marka Ristića, reći da je „nepoznat onima kojima je nepoznat Breton“. O ovoj kultnoj ličnosti predistorije pariskog dadaizma i nadrealizma dugo se znalo samo ono što je Andre Breton (André Breton) u intervalu od 1919. do 1949. godine objavio kao Pisma iz rata (Lettres de guerre) Žaka Vašea: petnaest pisama trojici prijatelja, (automatska) pesma u prozi Beli acetilen (Blanche acétylène) i kratka neogotik priča Krvavi simbol (Le sanglant symbol). Od osamdesetih godina 20. veka ovaj „Vašeov kanon“ je znatno proširen otkrićem još stotinak Vašeovih pisama upućenih porodici i devojci Žani Derijan (Jeanne Derrien), kao i nekolicinom tekstova nastalih tokom njegove predratne aktivnosti u protodadaističkoj, tzv. „nantskoj grupi“. Ali ni to nije omogućilo da se biografija ovog kratkovekog skeptika, dendija i tvorca jedne teorije humora značajnije rasvetli, niti da se Vaše stabilnije pozicionira unutar književnosti u užem smislu. Taj „veoma elegantni riđokosi mladić“ ostaje zapamćen pre svega kao neko ko je ostvario presudni katalitički uticaj na formiranje jedne od najznačajnijih pesničkih ličnosti dvadesetog veka.
            Do prvog susreta između Vašea i Bretona došlo je početkom 1916. godine u vojnoj bolnici u Nantu, gde se Vaše nalazio kao ranjenik na oporavku, a Breton kao mobilisani student medicine u centru za neurologiju.1 Taj susret i njihovi svakodnevni razgovori tokom proleća 1916, praktično su sinhroni otvaranju kabarea Volter i legendarnom nehotičnom pronalasku reči dada u Cirihu, a za više od godinu dana prethode Bretonovom upoznavanju sa Aragonom (Louis Aragon) i Supoom (Philippe Soupault) i, dakle, formiranju jezgra „sprijateljenih ljudi“ koji će posle rata u Parizu pokrenuti časopis Littérature, „najvažnije, najčistije psihološko svedočanstvo o francuskoj generaciji koja je imala 20 godina za vreme rata“2. Najiscrpniju istoriju ovog časopisa, njegovu evoluciju od modernističke avangarde, preko dadaizma sve do predvorja nadrealizma, napisao je još 1924. godine Marko Ristić u tekstu Preobraženja dade – Istorija Literature koja nije istorija literature i čitaoci ga u integralnom obliku mogu pročitati ovde.
            Kasnije se Vašeovo i Bretonovo prijateljstvo razvijalo uglavnom kroz prepisku, koja čini stožer Pisama iz rata, kao i nekoliko kraćih susreta u Parizu. Tokom jednog od tih susreta, Vaše će napraviti čuveni skandal na premijeri Apolinerove (Guillaume Apollinaire) „nadrealističke drame“ Tiresijine dojke (Les Mamelles de Tirésias, 1917).3 Čitalac će kroz Pisma iz rata moći da prati Vašeov ambivalentan i polemički odnos prema Apolineru, čijem je idejnom i stvaralačkom uticaju na Bretona tokom rata predstavljao jedinu relevantnu alternativu. Kroz Vašea se Breton, tada još uvek autor pesama u malarmeovskom duhu, prvi put sreće sa praksom antiliterarnih stavova i mogućnošću da se novi duh u poeziji ne traži apolinerovskom linijom inovacije u okviru tradicije, već radikalizovanim postavljanjem pitanja (etičkog) odnosa egzistencije i umetnosti, i svrhovitosti stvaranja uopšte. Suprotnost koju su za Bretona mogli predstavljati Apoliner i Vaše može se skicirati kroz njihov odnos prema ratu. Dok je Apoliner, patriota i dobrovoljac, s ponosom nosio svoju uniformu artiljerca, Vaše, „dendi zatečen u ratu“, u javnosti se pojavljivao u različitim pa i neprijateljskim uniformama, pervertujući uniforme u multiforme, odnosno sintetične uniforme sastavljene istovremeno od savezničkih i neprijateljskih „modnih“ znakova rata. Tako ni Pisma iz rata nisu reportaža sa fronta niti svedočanstvo patriotskog naboja, već antiratni dokument o „dezertiranju u sebe“ pojedinca koji ultimativno odbija da bude ubijen za vreme rata.4
            Za Bretona, a i za današnjeg čitaoca, Vaše bi najzanimljiviji i najznačajniji mogao biti po svojoj teoriji humora, koja je najpre jedna žarijevska jezička igra. Da bi naglasio razliku i autonomnost svog specifičnog shvatanja humora (humour), Vaše ovu reč piše bez inicijalnog h, dakle kao ’umor (umour), što je u francuskom jeziku razlika koja se može uočiti samo na nivou grafije (i povodom čega je danas teško ne setiti se Deridinih homofona).5 Ono što Vaše podrazumeva pod ’umorom, istovremeno je jedna intergalna praksa življenja (nepotkupljiva, subverzivna i lucidna ravnodušnost), jedan fragmentaran program (anti)umetnosti („suve“, oštre, uznemirujuće, teatralne, smehovite i „pomalo zamorne“, otvorene za kontradikciju), i jedna originalna teorija humora, koja je zapravo u osnovi onoga što će Breton 1939. nazvati crnim humorom. Ova sintagma, danas sasvim odomaćena i primenjiva u širokom rasponu od teatra apsurda do Linčovih filmova, sve do Bretonove Anotlogije crnog humora (Anthologie de l'humour noir) nije imala nikakvo frazeološko ili terminološko značenje.6 Breton u predgovoru Antologiji7 nastoji da taj specifično moderan i subverzivan humor, koji gravitira groteski i „smrtni je neprijatelj sentimentalnosti“, razgraniči od drugih i posebno „lakših“ oblika humora (gluposti, sarkazma, lake šale, dosetke i sl.), a pronalazi ga podjednako u literaturi, slikarstvu, filmu i životu, izdižući „crnohumorno svojstvo“ do opšteg merila ukusa i distinsktivnog obeležja modernog senzibiliteta. Ovakvo proširenje i pojačavanje značenja i značaja crnog humora kao temeljnog „stanja svesti“ i opšteg „životnog stava“ (podrazumevano već u Vašeovom ’umoru) ravno je još jedino širini i značaju koji je nadrealizam pridavao fenomenu slučaja.8
            Žak Vaše kao deteKao što će i Breton naglasiti u svom predgovoru iz 1949, Vašeova pisma su privatno, lično svedočanstvo i „potpisnik ovih pisama, pišući ih, nije ni predvideo neko drugo“. To umnogome objašnjava aluzivan i „negostoljubiv“ ton i stil ovih tekstova, rukovođenih jedino svešću o korespondentu i eventualnom svešću o cenzuri.9 Telegrafski stil ovih pisama, istovremeno „kolokvijalan i proročki“, razlomljena rečenica, specifična interpunkcija, nonšalancija prema pravopisu, zasićenost neologizmima, stranim rečima, žargonskim izrazima, aluzijama, nagli prekidi i smene „kadrova“ iz pasusa u pasus i sl. –– opiru se bezbrižnosti konvencionalnog čitanja. Ipak, upravo je „ton“ ovih tekstova taj „koji jedini može objasniti neizbrisivi trag koji su na odabrane duhove ostavili upečatljivi odlomci ovih pisama, zaštićeni od svih zaraza i kojima su nedostajali gotovo svi biografski podaci o njihovom autoru“10. Objaviti Pisma u formi knjige predstavljalo je rezolutan prijateljski gest, ali i poetički čin nuđenja na čitanje one „poezije, po potrebi bez pesama“ kakvu će nadrealisti tražiti – van semiotičkih granica usko i „sklerotično“ shvaćene literature – u svim vidovima spontane poetske aktivnosti, pa i one deteta, ludaka, autsajdera, zločinca ili snevača. Ukoliko su svedočanstva o takvoj aktivnosti autentična, nadrealisti ih čitaju kao eminentno poetske tekstove, tako da za današnjeg čitaoca Pisma iz rata nisu samo dokument po sebi, već i dokument o tome šta su oni koji su ih svojevremeno objavili u njima tražili i pročitali. Izmenjeni režimi čitanja i pisanja o kojima se ovde radi, značili su ono ono što Benjamin u eseju o nadrealizmu naziva „prekidanjem prakse kojom se publici pruža književni izraz jedne egzistencije, a da se pritom sam taj oblik egzistencije uskraćuje publici“.11 Odnosno ono što Breton podrazumeva kad kaže: „da poezija, koja je jedino što me je ikad privlačilo u književnosti, proizlazi više iz života ljudi, bili oni književnici ili ne, no iz onoga što su napisali ili što pretpostavljamo da su mogli napisati. Ovde nas vreba jedan veliki nesporazum, pošto život, onakav kako ga ja shvatam, nije čak ni skup svih radnji koje konačno možemo pripisati jednoj osobi, pa vodile je one gubilištu ili leksikonu, već način na koji izgleda da je primila neprimljivi položaj čoveka. Ne više. A tako shvaćen život, ne znam zašto, teži svom pravom ispunjenju ipak u oblastima srodnim književnosti i umetnosti.“12
            Na vašeovsko pitanje „da li je Žak Vaše uopšte postojao“, odgovor bi bio da verovatno jeste, bar onoliko koliko je postojao za posleratnu dadaističko-nadrealističku generaciju. Njegova ksenofilija, ekscentričnost, dendizam, apolitičnost, instinktivni anarhizam, spoj elegancije i divlje misli, superiorni nastup protiv duha osrednjosti, depatetizacija odnosa prema umetnosti, intuicije o umetnosti bez umetnosti, razne antiratne i antimačo taktike, njegova ennui, urbanost, „bioskopsko“ mišljenje i ponašanje, samoubistvo iz nemara, i sve drugo što se o njegovom načinu života i mišljenja može naslutiti iz sačuvanih tekstova i svedočanstava, učinilo ga je „mitopoemom“ ranih dana francuske avangarde, i jednom od stalnih „referenci“ među onima za koje je, Elijarovom sentencom, „pesnik više bio onaj koji inspiriše nego onaj koji je inspirisan“. Na vašeovsko pak pitanje „da li je Žak Vaše još uvek živ“, odgovor će opet biti u skladu sa tim koliko je i kako je ta generacija živa za današnjeg čitaoca. U svakom slučaju, u književnosti čija avangarda počinje takođe jednom beležnicom iz rata, zvala se ona Lirika Itake ili Dnevnik o Čarnojeviću, Vašeova Pisma možda će imati i još ponešto da kažu.

*

            Vaše je u srpskoj književnosti već skoro čitav vek prisutan samo u fragmentarnim prevodima odlomaka iz Pisama koji se mogu pronaći u tekstovima nadrealista ili retkih istraživača nadrealizma. Jedno Vašeovo pismo (od 14.11.1918) u celini je prevedeno već 1924. u četvrtom broju prednadrealističkog časopisa Svedočanstva,13 a određeni antiratni odlomci pisama sistematski su prevedni u okviru „Simfonije citata“ koja otvara Ristićevu knjigu o ratu Hacer Tiempo (1964). Naše nadrealisite Vaše će intrigirati prevashodno kroz pitanje odnosa humora i samoubistva. U almanahu Nemoguće (1930), prvoj kolektivnoj publikaciji nadrealista, cela jedna rubrika organizovana je i naslovljena prema Vašeovom arhisimbolu (h)umora – Budilnik. Vašea će citirati i njegov slučaj uključiti u argumentaciju i svi koji su u časopisu NDIO (br. 1 i 2) odgovorili na anketu „Da li je humor moralan stav?“. Najuticajniji i najiscrpniji među ovim odgovorima jeste tekst Marka Ristića Humor 1932, koji će potom biti preštampan i u šestom broju tadašnjeg zvaničnog „organa“ pariskih nadrealista Nadrealizam u službi revolucije (Le Surréalisme au service de la Révolution). Ovaj tekst, koji u mnogo čemu anticipira Bretonovu Antologiju crnog humora (posebno argumentacijom vezanom za psihoanalitičko shvatanje humora i pravljenjem spiska prethodnika modernog humora, na čelu sa Sviftom), među najcitiranijim je tekstovima našeg nadrealizma kod francuskih istraživača, kao i što se najznačajnijim doprinosom srpskog nadrealizma smatraju upravo teorijska razmatranja humora.14

*

            Objavljivanje izbora iz Pisama iz rata Žaka Vašea ima za cilj pre svega da omogući čitaocima i istraživačima da se sa ovim često pominjanim a nedostupnim tekstom sretnu u neposrednijem i integralnijem vidu. Temat sadrži sedam od ukupno petnaest Pisama iz rata Žaka Vašea. Vašeova pisma su prvi put objavljena u petom, šestom i sedmom broju časopisa Littérature 1919, a Breton ih je u septembru iste godine, uz svoj predgovor, objavio u formi knjige. Izdanje Pisama iz 1949. sadrži ukupno četiri Bretonova uvodna teksta (iz 1919, 1924, 1940, 1948. godine), a za temat smo odabrali prvi i poslednji od ovih tekstova. U Galeriji donosimo izbor iz Vašeovih crteža i propratni tekst o njima. Napomene priređivača uz Bretonove predgovore i Vašeova pisma rađene su na osnovu raspoloživih izvora, ali i posebno na osnovu knjige čikaškog nadrealiste i istraživača Frenklina Rozmonta Jacques Vaché and the Roots of Surrealism.15 Biblioteci SANU zahvaljujemo na omogućenom istraživačkom radu i pristupu originalnim izdanjima.

 

Biljana Andonovska (Beograd, 1981) Diplomirala na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta u Beogradu, na kojem sada pohađa doktorske studije. Uredjivala je književni časopis studenata Filološkog fakulteta Znak (2003–2004) i bila u redakciji časopisa Braničevo (2004–2008). Prevodi sa makedonskog (Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, Arhipelag, 2008), bavi se istraživačkim radom (nadrealizam) i piše književnu kritiku.

 


1 O ovim nantskim danima Breton 1924. piše: „Primoran da leži u krevetu, zanimao se crtanjem i slikanjem čitavih serija poštanskih karata za koje je izmišljao neobične legende. Muška moda mu je skoro jedina zaokupljala maštu. Voleo je one golobrade likove, one hijeratične stavove kakvi se zapažaju u barovima. Svakoga je jutra provodio čitav sat u raspoređivanju jedne ili dveju fotografija, čaša, poneke ljubičice na stoliću sa čipkanom prostirkom koji mu je bio na dohvat ruke... Razgovarali smo o Rembou (koji mu je uvek bio mrzak), Apolineru (koga je jedva poznavao), Žariju (kome se divio), kubizmu (prema kome je bio nepoverljiv). Bio je škrt u poveravanju o svom prošlom životu. Prebacivao mi je, mislim, zbog moje sklonosti za umetnost i modernizam... Žak Vaše je važio kao majstor u umetnosti omalovažavanja svega i svačega... Ulicama Nanta se ponekad šetao u uniformi husarskog poručnika, avijatičara, lekara. Dešavalo se da se sa vama mimoiđe kao da vas ne poznaje i da nastavi svoj put ne okrećući se. Vaše nije pružao ruku da kaže dobar dan, ni do viđenja...“ Navedeno prema: Moris Nado, Istorija nadrealizma, Bigz, Beograd, 1980, str. 28.

2 Marko Ristić, „Preobraženja dade“, Uoči nadrealizma, Nolit, Beograd, 1985, str. 58.

3 O čemu Breton piše: „Žaka Vašea sam ponovo sreo u Mobelovom zavodu. Prvi čin se upravo bio završio. Jedan engleski oficir je pravio veliku buku u parteru: to je mogao biti samo on. Skandal koji je izbio na predstavi dao mu je čudesan podstrek. Ušao je u salu držeći revolver u ruci i govoreći da će ispaliti nekoliko hitaca u publiku.“ Navedeno prema: Moris Nado, Istorija nadrealizma, Bigz, Beograd, 1980, str. 28.

4 Čuveni su Vašeovi antiratni aforizmi „A ja odbijam da budem ubijen za vreme rata“ i „Ništa tako ne ubije čoveka kao obaveza da predstavlja zemlju“. Vašeova smrt, kao i Apolinerova (koji je, po legendi, umro tačno na dan primirja), ima određenu simboliku u odnosu na kraj Velikog rata – onaj koji se igrao uniformama i  „odbijao da bude ubijen za vreme rata“, umro je nag u hotelskoj sobi od prevelike doze opijuma svega nekoliko nedelja po završetku rata. O Bretonovom odnosu prema Vašeu i Apolineru pogledati i: J. H. Matthews, André Breton: sketch for an early portrait, John Benjamins Publishing Company, 1986.

5 Upoznavanje sa Vašeovim shvatanjem ’umora, pokazaće da je sam čin prevođenja na srpski ove reči-koncepta već i jedno njeno adekvatno tumačenje, pošto ekstenzivnije značenje Vašeovog (h)umora uključuje sve konotacije i sekundarna značenja koja ova kovanica spontano zadobija u srpskom jeziku (ùmor, umòriti, sűmōr i sl.). Pisma iz rata sadrže dosta sličnih neologizama, bilo da ih Vaše preuzima od Žarija (ušeta [oneilles], mašina za obezmozgavanje [la machine à décerveler]), bilo da ih sam stvara (pisaća-mašina-hobotnica [la pieuvre machine-à-écrire]). Među ovim neologizmima, poigravanje sa „nestabilnom“ fonemom/grafemom h zauzima najupadljivije mesto, i zanimljivo je da se u našem jeziku uglavnom uspešno može preneti srodnim postupcima sa fonemom/grafemom j, kao u slučajevima pravljenja ironijske razlike između „pesnika, poete“ (poete) i „pojete“ (pohete), ili „prijateljskog“ (hamical) i „priateljskog“ (amical). O ovome videti i fusnote prevodioca uz tekst pisama.

6 Osim što je, podseća Breton, mogla značiti „šegačenje crnaca“. André Breton, Anthology of black humor, City Lights Books, 1997.

7 Bez koje će se teško razumeti antologičarsko-poetički poduhvat Vaska Pope, trilogija Od zlata jabuka, Ponoćno sunce, i posebno Urnebesnik.  

8 Bilo da fenomen slučaja tražimo u raznovrsnim književnim i likovnim automatskim tehnikama nadrealizma, u kolažno-montažnom principu nadrealističkog teksta i (pesničke) slike, u pojmu čuda kao kratkom i „sretnom“ spoju realnosti svesti i nadrealnosti želje, ili u „sretnom“ susretu tekstova i pojedinaca u vremenu i kroz vremena. Breton će i sam dovesti u vezu (hegelijansku) „crnu sfingu objektivnog humora“ i (engelsovsku) „belu sfingu objektivnog slučaja“, smatrajući „da će svako kasnije čovekovo stvaranje biti plod njihovog spoja“.

9 „On pominje čitanje, crtanje, izradu mapa, sviranje klavira, šetnje po zabranjenim zonama, posmatranje insekata, vožnju bicikla, obedovanje u javnim kućama, pušenje, spavanje, sanjanje... Ovakve slike govore nam puno, ali jedna od stvari koje nam govore jeste da postoje i druge stvari o kojima nam ne govore.“ (kuziv A. B.) Franklin Rosemont, Jacques Vaché and the Roots of Surrealism, Charles H. Kerr Publishing Company, Chicago, 2008, str. 33. 

10 Andre Breton, Trideset godina kasnije, Agon, br. 2. Ako postoji naknadni estetski ključ za ovakvu „knjigu bez brave“, taj ključ bi bila konvulzivna, grčevita lepota koju Breton kao poetički imperativ postavlja u Nađi (Nadja, 1928), romanesknoj minijaturi koju je posvetio svom drugom „predodređujućem“ (poetičkom) susretu: „Lepota, ni dinamična ni statična. Ljudsko srce, lepo kao seizmograf.“ Andre Breton, Nađa, prev. Jelena Novaković, Nolit, Beograd, 1999, str. 156.

11 Valter Benjamin, Eseji, Nolit, Beograd, str 259. 

12 Marko Ristić, „Preobraženja dade“, nav. delo, str. 97.

13 Vašeovo pismo je ovde objavljeno uz još dva pisma, Poovo i Remboovo; prevod nije potpisan, ali se može pretpostaviti da je prevodilac Vašeovog pisma Marko Ristić, koji je već prevodio Bretona u Putevima, i izveštavao o tek izašlom Manifestu nadrealizma (oktobar 1924) u prvom, novembarskom broju Svedočanstava.  

14 Pogledati: Jelena Novaković, Na rubu halucinacija, Filološki fakultet, Beograd, str. 122. Nadrealističke publikacije čitaoci mogu naći na sajtu www.serbiansurrealism.com.

15 U najznačajnije istraživače „slučaja Vaše“ spadaju Mišel Karasu (Michel Carassou) svojim istraživanjima vezanim za „nantsku grupu“ (Jacques Vaché et le Groupe de Nantes, 1986) i Žorž Sebag (Georges Sebbag, L’imprononçable jour de ma naissance 17ndré 13reton (1988); L’imprononçable jour de sa mort Jacques Vaché Janvier 1919 (1989); Jacques Vaché: Soixante-dix-neuf Lettres de Guere (1989); Jacques Vaché: Quarante-trois Lettres de Guerre a Jeanne Derrien (1991). U skorije vreme interesovanje za Vašea obnavljaju Stefan Pažo (Stéphane Pajot, La mort de Jacques Vaché, 2002), Bertran Lakarel (Bertrand Lacarelle, Jacques Vaché, 2005) i Frenklin Rozmont (Franklin Rosemont, Jacques Vaché and the Roots of Surrealism, 2008). Rozmont, osnivač čikaške nadrealističke grupe (1966), u svojoj prošlogodišnjoj knjizi posvećenoj Vašeu, između ostalog, zahvaljuje nadrealistima „oldtajmerima“, a među njima i našim nadrealistima Vanetu Boru, Đorđu Kostiću i Marku Ristiću, što su „thoughtfully replied to my many questions regarding surrealism’s early years“. Nažalost, F. Rozmont je preminuo početkom aprila,  pa detalji o njegovom eventualnom kontaktu sa našim nadrealistima ostaju za sada nepoznati.

 

 

Upoznao sam čoveka lepšeg od mirlitona. Pisao je pisma ozbiljna kao Gali. Mi smo u 20. veku (hrišćanske ere) i detonatori okidaju pod potpeticama dece. Ima cvetova koji se u mastionicama rascvetavaju posebno za nekrološke članke. Taj čovek je bio moj prijatelj.