dokumenti

pol elijar | benžamen pere
152 poslovice prilagođene ukusu dan
a

prikazi

vesna barzut • povratak u poznato | nika dušanov, povratak u šarlevil

kristina špiranec • retorika iskrenosti | ana marija grbić, venerini i ostali bregovi 
aleksandra bojović • paradoksi koji to nisu | ilhan pačariz, oniričke pesme