POKER, 47 godina kasnije

I     TOMAŽ ŠALAMUN – Poker (izbor)              
II    TIBOR HRS PANDUR – Brutalni realizam                                                                 
III   KARLO HMELJAK – Novajlijama                                                              
IV   BOJAN MARKOVIĆ – Kenguru panšalamunske religije                                                                             
V    BIBLIOGRAFIJA TOMAŽA ŠALAMUNA                                                       
                                                            

 
ARHIVA