INTERVJU
Nebojša Vasović


SVEDOČANSTVO
Mišel Degi MOJ ŽIVOT SA GERASIMOM

ESEJI
Bojan Savić Ostojić KONJEKTURE O POEZIJI MILOŠA KOMADINE

Marko Paunović O DVA GOVORA ROMANA LUKE BEŠLAGIĆA

PRIKAZI
I    KRISTINA ŠPIRANEC Bila jednom jedna Poljska
(Ivan Šamija, Projekt Poljska, MeandarMedia, Zagreb, 2014)                              
II   GORAN LAZIČIĆ Kuda ide Matović? 
(Petar Matović, Odakle dolaze dabrovi, KCNS, Novi Sad, 2013)