POEZIJA
O POEZIJI

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA

 

 

 

 

 

 


uvodna reč


Posle jedne tematske rubrike Prevedena poezija, posvećene savremenoj slovenačkoj poeziji, objavljene u petnaestom broju, uredništvo Agona odlučilo je da savremenoj slovenačkoj poeziji posveti ceo broj. Dvadeset drugi broj sadrži dva segmenta, od kojih je prvi, Poezija, posvećen najmlađoj slovenačkoj poeziji, a drugi segment čine radovi mlađih autora posvećenih Tomažu Šalamunu i njegovoj prvoj knjizi Poker, objavljenoj 1966.

Rubrika Poezija otkriva najnoviju generaciju slovenačkih pesnika. Zastupljeni su Monika Vrečar, Dejan Koban, Karlo Hmeljak, Veronika Dintinjana, Tibor Hrs Pandur, Blaž Božič i Uroš Prah. Sem što su aktivni kao pesnici, veliki broj ovih mladih autora (od kojih je, najmlađi, Božič, rođen 1991) učestvuje aktivno u organizaciji književnog života u Sloveniji, osnivanjem časopisa, poetskih grupa i izdavačkih poduhvata.

U rubrici O poeziji donosimo temat posvećen prvoj knjizi Tomaža Šalamuna, Poker, zajedno sa kritičkim tekstovima autora mlađe generacije. Povodom Šalamuna su pisali Tibor Hrs Pandur, Karlo Hmeljak i Bojan Marković, u čijim tekstovima se problematizuje Šalamunova poezija i status u kontekstu savremenog slovenačkog pesništva, kao i njegov odnos sa najmlađom generacijom pesnika. Rubriku otvara odlomak iz Pokera, u prevodu Josipa Ostija, a prati je bibliografija Tomaža Šalamuna na slovenačkom i srpskom jeziku.

Veliku zahvalnost Agon duguje prevodiocima: Josipu Ostiju, Milanu Đorđeviću, Ani Ristović, Romeu Mihaljeviću, Ivanu Antiću, Dragani Alfirević, Ani Beltran, Ivu Podojsteršeku i Darku Masnecu.

Uživajte u čitanju!


Bojan Savić Ostojić